Home / Recomespar / Muzeul Pastoral
Muzeul PASTORAL
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Repere geografice şi culturale
Mărginimea Sibiului, cuprinsă între râurile Sadu şi Sălişte, cu sate româneşti, înşirate pe văile râurilor care curg din munţii Cindrel spre Câmpia Transilvaniei, este renumită pentru frumuseţile naturale, istoria veche şi viaţa păstorească a locuitorilor săi, atât de asemănătoare cu cea a generaţiilor trecute, care îşi duceau oile în transhumanţă până în Banat şi Oltenia.

Situată la 49 km de Sibiu, comuna Jina este una dintre puţinele comune din ţară situate la mare altitudine (în jur de 1000 de metri). Biserica ortodoxă cu hramul „Buna Vestire” datează din 1795, iar în curte se află un osuar pictat în 1826. Jinarii sunt şi astăzi păstori vrednici, legaţi de Biserică şi de tradiţie. Din această dragoste pentru moştenirea lor culturală s-a născut, prin iniţiativa Ilenei Morariu, Muzeul Pastoral.

În comună se poate ajunge pe două variante, ambele pornind din DN1 Sibiu – Sebeş – Alba: pe DJ Sălişte – Galeş – Tilişca – Rod – Poiana – Jina (25 km, DJ 106E) sau pe Miercurea – Dobirca – Poiana – Jina (20 km).Dragoste pentru trecut
Ileana Morariu a deschis Muzeul Pastoral în propria gospodărie, pe Strada Salcâmilor, la numărul 428. Născută în sat, după studiile făcute la Cluj şi Sibiu, Ileana Morariu s-a reîntors acasă, ca profesoară de muzică şi desen. Ba într-o vreme a fost primar al comunei, ceea ce arată aprecierea de care se bucură printre consăteni.

Legată de trecut, Ileana Morariu a păstrat obiectele ţărăneşti pe care le-a moştenit. Nu s-a gândit de la început să alcătuiască o colecţie, dar după un timp a expus cele mai frumoase obiecte, amenajând acasă o „cameră ţărănească”. A trebuit să desfacă expoziţia când a reamenajat casa; obiectele au aşteptat în pod până în 2006, când a înfiinţat Muzeul Pastoral.

Greutăţile unui asemenea demers nu au speriat-o pe Ileana Morariu. Cu tenacitate şi elan, a adunat obiecte numai de la jinari şi a inaugurat Muzeul în 2006, cu ocazia desfăşurării celei de-a XXXVI-a ediţie a Festivalului „Sus pe muntele din Jina”. Ulterior, a tot construit şi amenajat săli pentru Muzeu, cu ajutor de la diferiţi sponsori şi de la Primărie. Pentru a sprijini activitatea pe care doreşte să o desfăşoare la Muzeu, colecţionara a înfiinţat şi o asociaţie, Asociaţia pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale „Morariu – Jina”.Un muzeu pentru Jina
Ileana Morariu şi-a dorit să sugereze gospodăria jinărească de odinioară şi a imaginat interioare cu blidare vechi, farfurii de ceramică sau de porţelan, costume de sărbătoare grupate în perechi, pieptare şi sumane. Pereţii sunt acoperiţi de icoane, cruci de mână (una din 1855), ştergare şi fotografii vechi. Nu lipseşte nimic din gospodăria bătrânilor, nici paturile cu perne frumos cusute, nici mesele, scaunele, laviţele, lăzile de zestre. Textile de interior completează decorul. Pereţii sunt spoiţi cu albastru, pentru că aşa îşi zugrăveau bătrânii casele odinioară.

În expunere nu sunt uitaţi copiii: cu ajutorul unor păpuşi îmbrăcate în port tradiţional, se sugerează transportul pe munte al copiilor mici în desagă, pe măgar; este prezentă măsuţa cu scăunele la care mâncau cei mici, iar într-un colţ se află o plită pe care se coceau clătite uriaşe. Multe obiecte sugerează viaţa la stână: putineiul pentru unt, doniţele şi ciuberele, troacele pentru lapte, dar parcă şi mai multe sugerează ocupaţiile feminine, torsul şi ţesutul, peste tot fiind aranjate furci şi vârtelniţe, un război de ţesut şi tot inventarul necesar transformării lânii în îmbrăcăminte.Iniţial Ileana Morariu a expus în jur de 1600 de obiecte, într-o cameră cu tindă şi într-o şură. Ulterior, cu ajutorul sponsorilor şi al Primăriei, a primit material lemnos şi a mai construit câteva camere şi încă o magazie, unde ţine mai mult obiecte de lemn. Diverse obiecte mari sunt expuse şi în curte, adăpostite cu grijă de intemperii. Şi mai sunt o sumedenie încă neexpuse, din lipsa spaţiului. Ileana Morariu îşi doreşte ca Muzeul Pastoral să se transforme în ecomuzeu, dar până atunci prezintă zestrea culturală a jinarilor, de care localnicii sunt foarte mândri. Majoritatea obiectelor din Muzeu sunt donate de jinari şi ei consideră că acest Muzeu îi reprezintă.

[Ileana Morariu]
Copyright Asociatia RECOMESPAR | 2013
webdesign EOA