Home / Recomespar / Muzeul etnografic si religios BUCERDEA VINOASĂ
Muzeul etnografic si religios Bucerdea Vinoasa
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::



:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Repere geografice şi culturale
Bucerdea Vinoasă, sat de vrednici podgoreni, aparţine comunei Ighiu, situată în zona preorăşenească a oraşului Alba-Iulia, la 12 km de acesta. Poziţia geografică şi frumuseţile naturale (la umbra Munţilor Trascău, pe Valea Ampoiului), bogăţia de vii şi crame (localitatea ocupându-şi un loc binemeritat pe harta Ţării Vinului), numeroasele monumente istorice (cetatea dacică Apoulon, castelul Eszterhazi din Şard, biserica reformată fortificată din Ighiu şi biserica ortodoxă „Cuvioasa Paraschiva” din Ighiel, ambele din secolul al XVIII-lea), ca şi obiectivele culturale din zonă (muzeele etnografice săteşti din Şard şi Ţelna, patronate de consiliul local) fac din comuna Ighiu un punct de maxim interes pentru amatorii de turism cultural care ajung în judeţul Alba. Un loc important între atracţiile turistice locale îl ocupă muzeul particular din Bucerdea Vinoasă, muzeu cu specific etnografic şi religios, care şi-a găsit cel mai potrivit loc pentru menirea sa în curtea bisericii ortodoxe din centrul satului, coagulând în spaţiul eclezial întreaga viaţă religioasă şi culturală a întregii comunităţi.



Familia Bolea, stâlpi ai credinţei şi ai culturii locale
Originar din sat, preotul Nicolae Bolea s-a întors acasă, după studiile de teologie, la amvonul bisericii ortodoxe „Sfinţii Arhangheli”. Tot ce a putut recupera din moştenirea culturală a comunităţii (care se încadrează, din punct de vedere etnografic, în zona Mocănimii Apusenilor sau zona Văii Ampoiului), a adunat într-un muzeu înfiinţat de el, dar considerat acum de localnici „al lor”, care are o mică expoziţie permanentă centrată pe istoria şi cultura populară locală. În eforturile sale a fost ajutat de familie: de soţia sa, învăţătoarea Maria Bolea, şi de copii, mai ales de către fiica sa, Anamaria Grigoruţ, absolventă de Istorie la Cluj, de ginerele său, Zsolt Grigoruţ, tot istoric de profesie, şi de un alt fiu, întors şi el ca preot în sat. Pentru enoriaşii săi, părintele Nicolae Bolea este un exemplu în toate privinţele; aşa că a reuşit să-i convingă şi de importanţa păstrării identităţii lor culturale şi a tradiţiilor moştenite de la înaintaşi.



Muzeul bucerzean, o agora rurală
Construcţia clădirii cu arhitectură tradiţională care adăposteşte Muzeul s-a făcut din resurse proprii, cu sprijinul financiar al unor sponsori generoşi şi munca voluntară a localnicilor. Aici au fost aşezate obiectele familiei şi cele adunate încet-încet de la săteni: textile de interior şi piese de port, mic mobilier, icoane (unele foarte vechi şi valoroase) şi cărţi de cult, unelte gospodăreşti, inventar casnic şi multă, multă fotografie veche.



În Muzeu se întâmplă în permanenţă câte ceva: expoziţii temporare sau întâlniri tematice organizate în colaborare cu muzee, universităţi şi centre de cultură, ateliere pentru copii, proiecţii de filme, deoarece Anamaria şi Zsolt Grigoruţ conduc din 2005 Asociaţia „Tradition Group”, înfiinţată pentru a susţine activităţile Muzeului şi valorificarea obiectivelor culturale de pe raza localităţii. Cetatea dacică Apoulon a beneficiat de campanii de cercetare, excursii documentare, dezbateri şi un catalog. Ruinele vechii biserici ortodoxe din sat au fost integrate în activităţile Asociaţiei (prin expoziţii, cercuri de pictură pentru copii, publicaţii), dar şi ale comunităţii (printr-un pelerinaj anual de Sfânta Maria). Într-un imobil cu pivniţă aparţinând parohiei a fost deschisă o expoziţie dedicată viticulturii. Aici au loc proiecţii video tematice şi seminarii ştiinţifice. Programul „Şcoala altfel” oferă cursuri de cusut şi ţesut, într-un atelier special amenajat. Asociaţia a realizat şi filme documentare dedicate principalelor ocupaţii şi obiceiuri locale (cununa grâului, culesul viei). Toate aceste activităţi, desfăşurate în Muzeu sau în spaţiile adiacente, fac din centrul satului (centrul fizic, dar şi cel spiritual, construit în jurul bisericii şi al Muzeului) o agora rurală.

[(Nicolae Bolea)]
Copyright Asociatia RECOMESPAR | 2013
webdesign EOA